Hakkımızda

Ne iş Yapıyoruz

Şirketimiz, kadrosunda bulunan uzman personeliyle aşağıda yer verilen kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde müşterilerine mali müşavirlik hizmetleri sunmaktadır. Bu hizmetleri sunarken ana hedefimiz, müşterilerimizin kendi iş akışları sırasında karşılaşacakları sorunları çözüme ulaştıracak en doğru ve sağlıklı bilgiyi mümkün olan en kısa süre içerisinde elde etmelerinin sağlanmasıdır.

Müşavirlik Hizmetleri

Gülyaprak Müşavirlik

Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi, KDV, SSK, ÖTV, diğer vergiler ile ilgili işlem ve beyanların kanunlar doğrultusunda hazırlanıp ödenmesi konusunda size yardımcı olur.

Gülyaprak Müşavirlik
  • Müşterilerimizin yasal kayıt ve belgeleri vergisel yönden incelenerek mali yükümlülüklerini sağlıklı bir biçimde yerine getirmeleri sağlanmakta ve olası bir vergi riskinin önceden tespit edilerek gerekli önlemlerin alınması olanağı yaratılmaktadır,
Müşavirlik Hizmeti
  • 1) Mali Müşavirlik ve mali istişare hizmetlerinin verilmesi
  • 2) Vergi mevzuatı kapsamından şirketlerin yasal kayıtlarının uygunluk denetimlerinin yapılması
  • 3) Yıl sonu bilançolarının mali açıdan incelenmesi ve takdim şeklinin tayini
Müşavirlik Hizmeti
  1. Yıllık beyannamelerin kontrolü ve düzenlenmesi
  2. Maliyet muhasebesi sistemlerinin tasarımı ve uygulanması